Houtrot renovatie

Houtrot renovatie | MBrugman Schilderwerken

Voordat schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd is het verstandig om te controleren op houtrot.

Hoe herkent u houtrot?

Houtrot herkent u door aantasting van schimmeldraden en verkleuring van hout. Bij een inspectie van het hout kan het zijn dat het hout zo zacht is dat er doorheen geprikt kan worden. Klopt u op het hout, dan kan dit hol klinken.

Onderstaande afbeeldingen laten zien hoe houtrot er uit kan zien. Belangrijk om te weten is dat houtrot niet altijd zichtbaar is aan de buitenkant. Het is daarom zaak uw houtwerk periodiek te laten controleren.

Welke problemen ontstaan door houtrot?

Houtrot is de belangrijkste veroorzaker van schade aan geveltimmerwerk en ontstaat meestal bij verbindingen en onvoldoende afwerking (kitranden) bij beglazing.

Wanneer hout wordt aangetast door houtrot wordt het hout zwakker. Gevolg is het verval van hout, de kwaliteit neemt af. Heeft u bijvoorbeeld kozijnen die aangetast zijn door houtrot dan kunt u problemen krijgen met lekkage of tocht bij de kozijnen.

Hoe ontstaat houtrot?

Houtrot ontstaat doordat vocht zich een weg naar binnen baant in het hout. De combinatie van hout en vocht leidt tot schimmel. De schimmel bijt zich een weg door het hout waardoor er schade ontstaat.

Waar vindt u houtrot?

Alle houtelementen aan en rondom uw woning kunnen aangetast worden door houtrot. Denk aan componenten zoals deuren, kozijnen, windveren.